หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

General
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
     
 
 
 
 
 
เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
 

๓ สถาบันหลักของชาติไทยเป็นมรดกมาจากบรรพบุรุษของเร

เขียนโดย   คุณ Cavalry19

วันที่ 5 มิ.ย. 2561 เวลา 19.24 น. [ IP : 171.5.251.71 ]  
 


1. ประเทศไทยมีพระมหากษัตริย์ ดีที่สุดแล้ว ขอรัชกาลที่ 10 ทรงพระเจริญ


2. รัชกาลที่ 10 ทรงพระเจริญ

3. รักในหลวง รัชกาลที่ 10 จงเจริญ

4. ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน

5. ข้าพเจ้าขอตั้งสัตย์ปฏิญาณ จะขอจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และประพฤติตนเป็นพลเมืองดีทำความดีเพื่อพ่อหลวงตลอดไป ตราบสิ้นลมหายใจ #ทรงพระเจริญ

6. อดีตชาติถ้าเคยได้เกิดมาตั้งแต่รัชกาลที่1-8ก็ต้องรักพระองค์ทุกองค์เพราะทุกพระองค์เป็นหน่อเนื้อเชื้อกษัตริย์และเป็นบรรพบุรุษของกษัตริย์รัชกาลที่9และรัชกาลที่10ความจงรักภักดีความรักที่เทิดทูลอยู่เหนือหัวเกิดขึ้นเองจากธรรมชาติที่มีอยู่ในสายเลือดที่เราได้รับถ่ายทอดจากบรรพบุรุษของเราเองและจากจิตใต้สำนึกที่ดี..ข้าพเจ้าได้เกิดในรัชกาลที่9(พ่อหลวง)จึงรักท่านอย่างท่วมท้นและจงรักภักดีความรักของข้าพเจ้าที่มีต่อพ่อหลวงยิ่งใหญ่กว่าโลกใบนี้..ข้าพเจ้าจะจงรักภักดีต่อสถาบันกษัตริย์ทุกๆพระองค์จนกว่าชีวิตจะหาไม่..ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

7. กราบขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วทุกชั้นฟ้า อภิบาลปกปักรักษาคุ้มครององค์พระบาทสมเด็จพระมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวราง * * * ร พระชนม์มายุยิ่งยืนนาน พระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงตราบนานเท่านาน

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

8. ๓ สถาบันหลักของชาติไทยเป็นมรดกมาจากบรรพบุรุษของเรา

9. มิ่งมหา มงคล ชนทั้งชาติ ขอประกาศ เทิดไท้องค์ พระทรงศรี สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ทุกแหล่งหล้า ทั่วธานี ขอบารมี คุ้มองค์ พระทรงธรรม”

10. ขอให้พระบาทสมเด็จพระมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวราง * * * ร มีพระชนม์มายุยิ่งยืนนาน

11. ชาติของเรา เป็นไทยอยู่ได้ จนถึงตัวเราคนหนึ่งนี้ เพราะบรรพบุรุษของเรา เอาเลือด เอาเนื้อ เอาชีวิต และความลำบากยากเข็ญเข้าแลกไว้

12. ขอพระองค์ท่านทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ขอพระองค์ท่านทรงมีพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง อยู่เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวง

13. พระบารมี มากล้น เหลือคณา ปกเกศเกล้า ชาวประชา สุขสันต์

ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ นิรันดร์ เป็นมิ่งขวัญ อันยิ่งใหญ่ ไทยทั้งมวล

14. ด้วยพระบารมี เราจึงรวมอยู่กันได้อย่างเหนียวแน่น มีชาติมีประเทศอันตั้งเป็นอิสรเสรีมาช้านาน

15. สถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นสถาบันหนึ่งที่ช่วยให้เราได้มีแผ่นดินอยู่จนถึงลูกหลานเราถึงทุกวันนี้

16. พระองค์ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติ

17. ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรให้เเก่พสกนิกรชาวไทย

18. แหลมทองจะเป็นไฟหากชาติไทยไร้ราชัน จะมีแต่ฆ่าฟันเพื่อห้ำหั่นแย่งชิงดี

19. ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ช่วยรัฐ –ราษฎร์สามัคคีสมัครสมานเป็นชาติพลีสร้างความดีเพื่อแผ่นดิน

20. หากเรารักษาสถาบันสูงสุดของเราไว้ เราก็จะรักษาแผ่นดินอันเป็นที่รักยิ่งและหวงแหนของเราไว้ได้

21. กราบขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วทุกชั้นฟ้า อภิบาลปกปักรักษาคุ้มครององค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวราง * * * ร พระชนม์มายุยิ่งยืนนาน พระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงตราบนานเท่านาน

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

22. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 กษัตริย์นักบินผู้ทรงพระปรีชา

23. ขอรองบาทราชวงศ์พงศ์จักรี...จนชีวีสูญสิ้นดินกลบกาย

24. คนไทยยังรักกัน มาเริ่มต้นกันใหม่ยังไม่สาย เพราะชาติเรายังเป็นชาติได้ไม่เคยหวั่น แค่วันนี้ลูกหลานได้มีสุขยิ้มให้กันวีระชนที่พลีนั้นคงหลับสบาย

25. ด้วยหัวใจน้อมเกล้าแด่พระมหากษัตริย์

26. ท่านเปรียบเสมือนเทพที่คอยปกป้องปวงชนชาวไทย

27. ทรงห่วงใยปวงประชาทั้งแผ่นดิน

28. ทรงเป็นที่พึ่งทางใจของไทยทั้งชาติ

29. เอกราชชาติไทย ที่ยั่งยืนอยู่มาจนถึงทุกวันนี้ สืบเนื่องจากพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ ทรงเสียสละความสุขส่วนพระองค์เพื่อประชาชนของท่าน

30. สถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นสถาบันที่อยู่คู่ชาติไทยมายาวนาน ขอให้พวกเราจงช่วยกันรักษาไว้คู่ไทยเอย

เขียนโดย   คุณ แผนกผฝอ.กศ.รร.ป.ศป.

วันที่ 12 พ.ย. 2563 เวลา 09.18 น. [ IP : 49.48.247.41 ]  
 

ทรงพระเจริญ

เขียนโดย   คุณ กำลังพล กคง.กร.ทบ.

วันที่ 17 พ.ย. 2563 เวลา 10.26 น. [ IP : 103.151.253.6 ]  
 

ด้วยหัวใจน้อมเกล้าแด่พระมหากษัตริย์

เขียนโดย   คุณ กำลังพล กคง.กร.ทบ.

วันที่ 24 พ.ย. 2563 เวลา 13.51 น. [ IP : 1.20.201.200 ]  
 

รักในหลวง รัชกาลที่ 10 จงเจริญ

เขียนโดย   คุณ กำลังพล กคง.กร.ทบ.

วันที่ 24 พ.ย. 2563 เวลา 14.07 น. [ IP : 1.20.201.200 ]  
 

ทรงพระเจริญ

เขียนโดย   คุณ กคง.กร.ทบ.

วันที่ 24 พ.ย. 2563 เวลา 15.24 น. [ IP : 1.20.201.200 ]  
 

ด้วยพระบารมี เราจึงรวมอยู่กันได้อย่างเหนียวแน่น มีชาติมีประเทศอันตั้งเป็นอิสรเสรีมาช้านาน

เขียนโดย   คุณ กำลังพล กคง.กร.ทบ.

วันที่ 24 พ.ย. 2563 เวลา 15.45 น. [ IP : 1.20.201.200 ]  
 

พ่อหลวงทรงสถิตอยู่ในดวงใจของประชาชน

เขียนโดย   คุณ กำลังพล กคง.กร.ทบ.

วันที่ 26 พ.ย. 2563 เวลา 13.58 น. [ IP : 103.151.253.6 ]  
 

ขอพระองค์ทรงพระเจริญและมีพลานามัยที่แข็งแรง

เขียนโดย   คุณ กำลังพล กคง.กร.ทบ.

วันที่ 26 พ.ย. 2563 เวลา 14.08 น. [ IP : 103.151.253.6 ]  
 

ธ ทรงเป็นพระมิ่งขวัญอันยิ่งใหญ่

เขียนโดย   คุณ กำลังพล กคง.กร.ทบ.

วันที่ 26 พ.ย. 2563 เวลา 14.18 น. [ IP : 103.151.253.6 ]  
 

พระบารมี มากล้น เหลือคณา ปกเกศเกล้า ชาวประชา สุขสันต์

เขียนโดย   คุณ กำลังพล กคง.กร.ทบ.

วันที่ 26 พ.ย. 2563 เวลา 14.56 น. [ IP : 103.151.253.6 ]  
 
     
: รายละเอียด  
 
: แนบรูปภาพ  
      ขนาดรูปภาพไม่เกิน 2 MB
 
: ชื่อผู้เขียน  
 
 
  กรุณาติ๊กถูก ที่ช่องด้านบนค่ะ
 
 
 
 
  (1)  
 
 
 
 
 
 
 
 
แบบร้องเรียน พนักงาน / เจ้าหน้าที่ ของ อบต.บ้านไร่
กรณีการประพฤติมิชอบ / การละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ /
การกระทำทุจริต
 
สายด่วน อบต.บ้านไร่
โทร 056-539199
056-539237
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี 61140
โทรศัพท์ : 056-539199, 056-539237 โทรสาร : 056-539237
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่
จำนวนผู้เข้าชม 3,039,326 เริ่มนับ 2 พ.ค. 2561 จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
 
   
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10