หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

General
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
 
งบแสดงรายรับ-รายจ่าย
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี [ 13 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 28  
 
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี [ 13 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 22  
 
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน [ 13 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 26  
 
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี [ 13 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 23  
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน [ 13 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 23  
 
ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ [ 13 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 25  
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ [ 13 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 22  
 
  (1)