หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

General
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
     
 
 
 
 
 
 
 
 
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)
  หน่วยตรวจสอบภายใน
(นักวิชาการตรวจสอบภายใน ปก./ชก.)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น)
 
สำนักปลัด อบต.
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
  กองคลัง
ผู้อำนวยการกองคลัง
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)
  กองช่าง
ผู้อำนวยการกองช่าง
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)
  กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
(นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น)
 
- งานบริหารงานทั่วไป
- งานการเจ้าหน้าที่
- งานแผนงานแลงบประมาณ
- งานป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย
- งานนิติการ
- งานบริหารงานสาธารณสุข
- งานส่งเสริมการท่องเที่ยว
ฝ่ายสวัสดิการสังคม
หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการสังคม
(นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับต้น)
- งานส่งเสริมสวัสดิการสังคม
- งานสังคมสงเคราะห์
 
- งานการเงินและบัญชี
- งานพัสดุและทรัพย์สิน
- งานพัฒนารายได้
- งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
   
   
   
   
   
   
   
   
 
- งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับอุตสาหกรรมโยธา
- งานแบบแผนและก่อสร้าง
- งานควบคุมอาคาร
- งานสาธารณูปโภค
   
   
   
   
   
   
   
 
- งานบริหารการศึกษา
- งานส่งเสริมการศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม
- งานส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
และประพฤติมิชอบ ของเจ้าหน้าที่รัฐ
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ
ของ อบต.บ้านไร่
 
 
แบบวัด EIT
การรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
อบต.บ้านไร่
 
 
 
เส้นทาง check in บ้านไร่
 
 
สายด่วน อบต.บ้านไร่
โทร 056-539-237
     
  สายตรงนายก  
  โทร : 081-888-5042  
     
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี 61140
โทรศัพท์ : 056-539237 โทรสาร : 056-539237
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่
จำนวนผู้เข้าชม 12,873,409 เริ่มนับ 2 พ.ค. 2561 จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
 
   
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10