หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

General
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
     
 
 
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
หมวด ท้องถิ่น   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.อุทัยเก่า   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยเก่า เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการงานปรับปรุงภูมิทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะ   27 ก.พ. 2563 1
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.อุทัยเก่า   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยเก่า เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานบันทึกข้อมูลขององค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะ   27 ก.พ. 2563 1
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ไผ่เขียว   ประกาศ เรื่อง จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านหนองโพ (สายทางเชื่อมต่อถนน คสล. เดิม - กลุ่มบ้านนายพีระพล) ตำบลไผ่เขียว   27 ก.พ. 2563 0
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.อุทัยเก่า   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยเก่า เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการคนดูแลสวนของสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะ   27 ก.พ. 2563 1
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.สุขฤทัย   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย เรื่อง แผนการดำเนินงานคณะทำงานสำนักงานสีเขียว แผนการฝึกอบรมพนักงาน ด้านการอนุรักษ์พลังงานสิ่งแวดล้อมและกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง   27 ก.พ. 2563 0
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.สุขฤทัย   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย เรื่อง นโยบายการดำเนินงานสำนักงานสีเขียว องค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย   27 ก.พ. 2563 1
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.อุทัยเก่า   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยเก่า เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถEMS ประจำศูนย์ อปพร.ขององค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะ   27 ก.พ. 2563 1
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ไผ่เขียว   ประกาศ เรื่อง จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 21 บ้านไร่อ้อยพัฒนา (สายทางบ้านทองหยาบ - ป่าสัก) ตำบลไผ่เขียว   27 ก.พ. 2563 1
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.อุทัยเก่า   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยเก่า เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานธุรการ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอุทัยเก่า องค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะ   27 ก.พ. 2563 1
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.อุทัยเก่า   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยเก่า เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการภารโรงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอุทัยเก่าขององค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะ   27 ก.พ. 2563 1
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 3481
 
 
 
 
</