หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

General
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
     
 
 
 
 


นายวิโรจน์ ชาวป่า
ประธานสภา อบต.บ้านไร่
 


นายเสน่ห์ สีนอเพีย
รองประธานสภา อบต.บ้านไร่


นายอนุมาศ มาศทอง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่
เลขานุการสภา อบต.บ้านไร่
 
 


นายประเสริฐ ฟักทับ
สมาชิกสภา อบต.บ้านไร่


นายจีรวัฒน์ ป้อมคำ
สมาชิกสภา อบต.บ้านไร่


นางสุทา ทิพย์กวี
สมาชิกสภา อบต.บ้านไร่


นายวินิจ เลขยัน
สมาชิกสภา อบต.บ้านไร่


นายสุวิจ ยอดสง่า
สมาชิกสภา อบต.บ้านไร่


นางอำนวย จูสิงห์
สมาชิกสภา อบต.บ้านไร่