ข้อมูลผู้เข้าชมเว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านไร่
 
  ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2561 ถึง 9 เม.ย. 2563  
 
 
ปี พ.ศ. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม
256379,77378,76594,26915,551--------268,358
256244,805123,99863,882173,591136,321115,114105,91694,64576,22271,07856,56545,7801,107,917
2561--51013,6573,22743,63356,38953,11737,12558,61571,457175,279513,009
ยอดยกมาตั้งแต่ 2 พ.ค. 2561 ถึง 31 ธ.ค. 2560   11,874
รวมผู้เข้าชมทั้งหมด   1,901,158
เว็บไซต์เริ่มเปิดให้บริการเมื่อวันที่ 2 พ.ค. 2561
 
    1ปี     2ปี     3ปี     4ปี     5ปี     6ปี     7ปี     8ปี