หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านไร่ ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

General
บุคลากร

Staff
การบริหารบุคคล

Personnel
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
     
 
 
 
 
เกี่ยวกับตำบล อาณาเขตติดต่อ สภาพทั่วไป ข้อมูลประชากร
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ ได้รับการยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลและมีฐานะเป็นนิติบุคคล ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2539 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2540
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งอยู่เลขที่ 215 หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านไร่ อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี อยู่ห่างจากจังหวัดฯ ประมาณ 80 กิโลเมตร มีพื้นที่รวม 2,416.05 ตารางกิโลเมตร
 

 
 
 
 
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลแม่ละมุ้ง อำเภออุ้งผาง จังหวัดตาก
  ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลห้วยขมิ้น
ตำบลเขาโจด
ตำบลวังยาว
อำเภอด่านช้าง
อำเภอศรีสวัสดิ์
อำเภอด่านช้าง
จังหวัดสุพรรณบุรี
จังหวัดกาญจนบุรี
จังหวัดสุพรรณบุรี
 
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลบ้านบึง,เทศบาลตำบลบ้านไร่
ตำบลห้วยแห้ง,ตำบลเจ้าวัดและตำบลคอกควาย
อ.บ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลเขาโจด
ตำบลแม่ละมุ้ง
อำเภอศรีสวัสดิ์
อำเภออุ้งผาง
จังหวัดกาญจนบุรี
จังหวัดตาก
 
 
 

 
 
 
สภาพทั่วไปตำบลบ้านไร่เป็นที่ราบ มีภูเขามากมาย ตำบลแก่นมะกรูดเป็นพื้นที่สูงลาดเอียงมีภูเขาป่าดงดิบและป่าธรรมชาติ พื้นที่อุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูกพืชผลทางการเกษตร เช่น ข้าวโพด มันสำปะหลัง อ้อย ฯลฯ ตลอดจนการลี้ยงสัตว์ เช่น ไก่ สุกร ฤดูหนาวอากาศเย็นปกติ และในฤดูฝนมีฝนตกค่อนข้างชุก
 
   
จังหวัดอุทัยธานี มีลักษณะภูมิอากาศแบบฝนเมืองร้อน แบ่ง ได้เป็น 3 ฤดู คือ

ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือน กุมภาพันธ์ - เมษายน ของทุกปี

ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่แต่เดือน พฤษภาคม - ตุลาคม ของทุกปี

ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน - มกราคม ของทุกปี
 
   
การเกษตร
ราษฎรส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 95 ประกอบอาชีพทำการเกษตรกรรม ได้แก่

ทำไร่ ทำสวน ที่เหลือประกอบอาชีพส่วนตัวและรับจ้าง
การปศุสัตว์
ประกอบอาชีพปศุสัตว์ ประมาณร้อยละ 30 ของแต่ละหมู่บ้าน ได้แก่

การเลี้ยงวัว ,ไก่ , เป็ด, นก ฯลฯ
 

 
 
     
จำนวนประชากรทั้งหมด 8,641 คน แยกเป็น

ชาย  จำนวน 4,448 คน คิดเป็นร้อยละ 51.48

หญิง จำนวน 4,193 คน คิดเป็นร้อยละ 48.52
จำนวนครัวเรือนทั้งหมด 3,471 ครัวเรือน
ความหนาแน่นเฉลี่ย 3.58 คน/ตารางกิโลเมตร
 
 
 
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน
จำนวนประชากร
ชาย หญิง รวม
จำนวน
ครัวเรือน
  ตำบลบ้านไร่          
1   บ้านไร่ 261 254 515 558
  2   บ้านสะนำ 447 493 940 332  
3   บ้านหินตุ้ม 294 302 596 293
  4   บ้านหัวนา 79 70 149 96  
5   บ้านพุบอน 303 277 580 214
  6   บ้านน้อยพัฒนา 411 408 819 303  
7   บ้านห้วยป่าปก 403 357 760 293
  8   บ้านหนองปรือ 395 365 760 270  
9   บ้านศาลาคลอง 301 272 573 185
  10   บ้านห้วยหนามตะเข้ 309 283 592 219  
11   บ้านหนองใหญ่ 90 89 179 78
    รวม 3,293 3,170 6,463 2,841
  ตำบลแก่นมะกรูด          
1   บ้านใต้ 225 198 423 116
  2   บ้านคลองเสลา 281 224 505 153  
3   บ้านใหม่คลองอังวะ 332 325 657 180
  4   บ้านอีมาดอีทราย 317 276 593 181  
    รวม 1,155 1,023 2,178 630
ที่มา : สำนักทะเบียนอำเภอบ้านไร่ วันที่ 10 มีนาคม 2559
 
 
 
 
 
 
 
 
แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
และประพฤติมิชอบ ของเจ้าหน้าที่รัฐ
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ
ของ อบต.บ้านไร่
 
 
แบบวัด EIT
การรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
อบต.บ้านไร่
 
 
 
เส้นทาง check in บ้านไร่
 
 
สายด่วน อบต.บ้านไร่
โทร 056-539-237
     
  สายตรงนายก  
  โทร : 081-888-5042  
     
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี 61140
โทรศัพท์ : 056-539237 โทรสาร : 056-539237
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่
จำนวนผู้เข้าชม 16,022,208 เริ่มนับ 2 พ.ค. 2561 จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
 
   
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10