ข่าวสาร
สนทนา
ติดต่อ
ข้อมูลพื้นฐาน

General
เกี่ยวกับ อบต.

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
สนทนา

Webboard
ติดต่อ

Contact Us
     
 
 
 
 
  หมวดข่าว :รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์การให้ความสำคัญกับการสร้างความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล   12 มิ.ย. 2561 15
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์การเสียภาษีประจำปี 2560   8 มิ.ย. 2561 9
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ เรื่องประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา และสถานที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่   6 มิ.ย. 2561 16
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ สมัยสามัญที่ 2 ประจำปี 2560   6 มิ.ย. 2561 17
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงต่อเติมท่อลอดเหลี่ยมชนิด 2 ช่องทาง สายบ้านใต้ คลองเสลา ตำบลแก่นมะกรูด อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี   5 มิ.ย. 2561 13
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศราคากลางโครงการก่อสรา้งห้องน้ำ ต้นไม้ยักษ์ ม.2 สะนำ (ประจำปี 2561)   25 พ.ค. 2561 24
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศร่าง TOR โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยต้นไม้ยักษ์ หมู่ที่ 2 บ้านสะนำ (ประจำปี 2561)   25 พ.ค. 2561 25
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยต้นไม้ยักษ์ หมุ่ที่ 2 บ้านสะนำ ประจำปี 2561   25 พ.ค. 2561 23
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศราคากลางโครงการจัดหาพัสดุ โครงการก่อสร้างลานตากพืชผลทางการเกษตร ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านหินตุ้ม ตำบลบ้านไร่ อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ปริมาณงาน กว้าง 12.10 เมตร ยาว 37.60 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 454.96 ตารางเมตร แล   25 พ.ค. 2561 24
ข่าวประชาสัมพันธ์   ราคากลางโครงการจัดหาพัสดุ โครงการจ้างเหมาเครื่องจักรกลปรับแต่งและปรับเกรดถนนภายในหมู่บ้าน เนื่องจากอุทุกภัยในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ ประจำปี 2559 จำนวน 11 หมู่บ้าน    25 พ.ค. 2561 13
  (1)     2      3      4      5   
 
 
 
 
 
 
   
   
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี 61140
โทรศัพท์ : 056-539199, 056-539237 โทรสาร : 056-539237
จำนวนผู้เข้าชม 46,982 เริ่มนับ 2 พ.ค. 2561
จัดทำโดย : NAXsolution.com