ข้อมูลผู้เข้าชมเว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านไร่
 
  ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2559 ถึง 22 ต.ค. 2561  
 
 
ปี พ.ศ. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม
2561--51013,6573,22743,63356,38953,11737,12542,804--250,462
ยอดยกมาตั้งแต่ 2 พ.ค. 2561 ถึง 31 พ.ค. 2559   -250,462
รวมผู้เข้าชมทั้งหมด   0
เว็บไซต์เริ่มเปิดให้บริการเมื่อวันที่ 2 พ.ค. 2561
 
    1ปี     2ปี     3ปี     4ปี     5ปี     6ปี     7ปี     8ปี